Få en smart overgang fra et manuelt, til et automatisk lager med et WMS system

wms

 Få en smart overgang fra et manuelt, til et automatisk lager med WMS system

 

wms

Inden at året er omme, kommer verdens største markedsplads, Amazon til at gøre sit indtog i vores naboland, Sverige. Eksperter forudsiger derfor, at det kun er et spørgsmål om tid før, at de også når til det danske marked.

Amazon er berømte og berygtede (blandt sine konkurrenter), for at levere en exceptionel hurtig og gnidningsfri salgs- og leveringsoplevelse for sine kunder. Det kan de via sin avancerede robotteknologiske lagerstyring, konstante nytænkning af supply chain samt omfattende loyalitetsordninger.

Dette sætter derfor hele det eksisterende e-handelsmarked under pres, for at tage kampen op mod den store ecommerce-gigant. Et værn mod Amazons fremmarch kan være, at automatisere og optimere sit lager med et godt WMS system. Det står for Warehouse Management System) og er som navnet antyder, et stykke software, som står for lagerstyringen.

I denne artikel klæder vi jer på som virksomhed i, at tilknytte og implementere fremtidens automatiske lagerhåndtering. Læs også vores artikel om, hvad en god lagerstyring her.

Grundlæggende taler man typisk om to former for automatisering:

Procesautomatisering, er hvor menneskelig involvering udfases til fordel for optimerede aktioner i et lagerstyringssoftware

Mekanisk automatisering, er hvor man fjerner dele af behovet for, at mennesker flytter rundt med elementer på et lager

wms

Forud for en automatiseringsrejse, bør man først rådføre sig med den pågældende lagerstyringsudbyder, hvilke processer man kan optimere. Hvilke lagerflows er for besværlige og tidskrævende og giver det mening, at implementere fuldautomatisk robotudstyr. Disse forbehold bør undersøges og nedfældes grundigt inden, at I fortsætter jeres automatiseringsrejse. Men vigtigst af alt er, hvordan man får skabt et harmonisk samarbejde mellem menneskelige lagerarbejdere og maskiner. Dette prøver vi at kortlægge i følgende tre grundtrin:

1)   Procesoptimering

Hvis jeres virksomhed har en masse papirarbejde og manuelle dataindsamlingsprocesser – så er befinder I jer typisk i et stadie, hvor der er store gevinster at hente, ved at starte digitaliseringen. Særligt hvis dette er noget, som hæmmer jeres daglige drift i et tidskrævende omfang. Dette forekommer ofte i form af:

– Et manglende ”real-time” indblik i lagerbeholdningen på jeres varenumre. Når man ikke har det, så kan man nemt løbe tør for bestemte varenumre, eller få købt for mange eksemplarer af et bestemt varenummer. Hvis udbuddet derved falder på det pågældende varenummer, får det betegnelsen en ”død vare”.

– Et højt antal af menneskelige fejl af håndtering af fx leveranser, ordrepakning og returneringer. Sådanne fejl er en sikker måde at få utilfredse kunder på.

– Besværligheder med at tracke varer og ordrer, hvor disse dermed nemt kan ”forsvinde”, da der ikke er ordentlig sporing flows.

– En mangel på historik og data, som ellers ville have kunne hjælpe indkøberne og salgsafdelingen med vigtig information, til deres daglige arbejde

– Manglende muligheder for at skalere og udvide jeres forretning. I og med, at jeres lagerarbejdere har svært ved at overskue og håndtere flere varer end i allerede har.

Nærmest uanset størrelsen på jeres virksomhed, bør I overveje at automatisere disse processer. At vurdere, at dette ikke er nødvendigt i 2020, er en risiko som vi virkelig vil fraråde jer til at tage.

Når I har analyseret jer frem til alle de processer, forhold og problematikker som potentielt kan optimeres, så er I klar til at gå videre til den næste fase.

wms

2) Digitalisering og procesautomatisering i et WMS system

Så snart I har gennemført investeringen og indkørsel af jeres lagerstyringssoftware, og dermed optimeret de manuelle lager flows, så er I klar til at gå videre med digitaliserings- og procesautomatiseringen. Dette er kendetegnet ved, at I oplever at:

– Der på lageret er fysisk pladsmangel, som ikke løses via en digital proces. Særligt fordi det eksempelvis ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarligt, at have flere elementer på lageret.

– Der kan blive frigivet manuel arbejdskraft ved, at en robot kan overtage en fysisk krævende opgave. I stedet kan lagerarbejderen have sit fokus på mere administrative og komplekse opgaver på lageret.

– I kan eksempelvis have svært ved, at følge med det ordreflow som jeres virksomhed oplever. Jeres kunder forventer stadig hurtig levering – og hvis de ikke får det hos jer, så er der som oftest en konkurrent. For at kunne følge ordenligt med, kan de være nødvendigt at investere i en robot der kan plukke og pakke.

I digitaliseringen og automatiseringen er der visse forbehold og faldgrupper, som I bør være opmærksomme på. Måske har I overladt alle funktioner på lageret til ét enkelt lagerstyringsprogram, som på sigt eller kan følge med jeres vækst eller bliver udateret i forhold til andre spillere på markedet.

Modsat kan I have fordelt lagerfunktionerne hos for mange udbydere på én gang. Således at systemerne givetvis, kan have svært ved at blive integreret med hinanden. Dataudvekslingen mellem systemerne kan derfor i uheldige tilfælde, fungere alt andet end gnidningsfrit.

Fælles for begge tænkte scenarier er, at I som virksomhed står tilbage med dyre og ineffektive processer og systemer. For så er I lige vidt, som fra før procesautomatiseringen. Vi mener også, at det er vigtigt at understrege, at tage lagermedarbejderne med på råd, da det er dem som besidder den praktiske erfaring i arbejdet. De har garanteret holdninger omkring, hvordan de bedst kan arbejde sammen med de pågældende systemer og maskiner.

wms

3) Automatisering

Som med mange andre nye processer, kommer der til at være en tilvænningsperiode for den fulde automatisering. I de to foregående punkter, har vi gennemgået faserne forud for den egentlige automatisering. Men hvordan skal det praktisk fungere i hverdagen, hvor data fra systemer og lagerstyringsprogrammer, skal omsættes til egentlige handlinger som mennesker og robotter kan følge. Det får I svar på I dette punkt. Punkt tre er også næste logiske step, hvis I føler jer fortrøstningsfulde i, at jeres systemer, software og maskiner er klar til, at blive rullet ud på lageret. Det er særligt denne proces, som et WMS system understøtter.

Typisk går det mere besværligt end man lige tror. Og som i de foregående punkter, så vil I også her, møde visse forventelige udfordringer.

– I visse tilfælde kan en robot komme til kort, da den ikke har samme vurderingsevne som et menneske. Dette bør være en fejlkode, som kan rapporteres lagermedarbejderen.

– Robotter kører næsten automatisk, men som andet elektronik, så kan de også gå i stykker. Derfor er der visse drift og reparationsopgaver i, at have robotter som kollegaer. En beskadiget robot, kan i visse tilfælde bremse en hel logistisk afdeling.

– Branchen som i indgår i, er i konstant udvikling. Pludselig kan I forhandle en helt ny slags vare, som jeres robotter ikke ved hvordan man håndtere. Sådan kan en robot miste sin effektivitet.

Før I går ud og forelsker jer hovedkulds i et fuldautomatisk lager setup, så mener vi, at den bedste proces stadig findes i samarbejdet mellem mennesker, lagersystemer og maskiner.  På den måde kan den samlede logistik bedst ses som en helhed, der behøver begge komponenter for at lykkedes.

Fokuset på logistikken bør være et centralt element i et godt WMS system. I alle lagerstyringsprogrammer er mennesker og robotter essentielle i samspillet med hinanden. Formålet er derfor, at hjælpe deres kunder med at simplificere processer, samt styre og dokumentere forbehold på lageret. Selvom processen i, at automatisere lageret er kompleks. I forhold til de ovenstående grundtrin, så bør man anskue disse med en agil tilgang.

Opsummeret så er mennesker og maskiner afhænginge af hinanden i et velfungerende WMS. Sådan er det på nuværende tidspunkt. Men vi kan nemt forestille os en fremtid med mere kunstig intelligens og robotter der dermed egenhændigt, kan styre slagets gang på et lager.

Så selvom ingen ved, hvad fremtiden bringer – så ser vi ingen grund til, at male et dystopisk billede af fremtiden. Med et WMS system er I derimod sikret mod fremtiden.

Så derfor mener vi ikke, at der er grund til at frygte den fremstormende trussel fra Amazon, og deres snarlige indtog i lille Danmark. Det skal nok gå alt sammen.

 

 

Start din gratis prøve i dag

Prøv Warehouze i 14 dage