ERP system – fremtidens virksomhedsstyring

erp system

ERP system – en samlet automatisk løsning for virkomeheder

 

 

Hvis man i 2020 har en virksomhed, så er det ikke ualmindeligt, at støde på betegnelsen erp system. ERP står for ’Enterprise resource planning’. Det bliver stadig mere almindeligt for virksomheder, at anskaffe sig et ERP system. Et ERP system understøtter, forenkler og automatiserer processer i virksomheder. Det giver mere effektive medarbejdere, der kan have deres fokus på andre steder i forretningen. I forbindelse kan en udvidelse eller ekspandering af virksomheden kan en nødvendighed at få et SRP-system idet, at de potentielt nye flows i virksomheden, ikke længere kan håndteres manuelt som tidligere.

Særligt i løbet af de seneste ti år, er det gået stærkt med implementeringen og brugen af SRP. Særligt i USA som har været forgangsland for teknologien. Danmark er også langsomt ved at komme med, omend det ikke går helt så hurtigt. I Warehouze er vi fortalere de automatiserende løsninger. Vi mener derfor afgjort, at man som konkurrencedygtig virksomhed i dag, bør implementere ERP for at være forrest i flokken. Hvis systemet fungerer som det skal, bør det kunne mærkes i driften og ses på bundlinjen.

Hvad kan et ERP system

For at opnå det optimale udbytte med ERP systemet, så skal de integreres naturligt i medarbejdernes hverdag. Hvilke processer og procedurer har virksomheden, og hvordan kan de eventuelt forbedres, både internt og eksternt. Og hvilke værktøjer kan så gøre dette. Det er tanker man bør have i mente, når man vælger sit ERP-system. Pris, brugervenlighed, fleksibilitet er almindelige målbare faktorer, man bør have fokus på i udvælgelsesprocessen.

Samtidig bør virksomhedens data være samlet det samme sted, netop dét, er en af de største fordele ved SRP-systemer Hvis ikke der er en logisk sammenhæng i systemet, kan det blive besværligt og derved ikke brugervenligt. Således kan alle afdelinger i virksomheden kommunikere og samarbejde, dette giver klart den bedste synergi. Er det modsatte tilfældet er det omkosteligt i mandetimer og frustrerende for medarbejderne.

Warehouze er et lagerstyringssystem og dermed en del af et SRP system. Warehouze er bygget som en integration med e-conomic, som er et regnskabsprogram som er udviklet af Visma.

Warehouze kan således med fordel benyttes som en del af jeres virksomheds samlede ERP-løsning. Andre konkrete opgaver som systemet kan kontrollere er lønudbetaling, ordrebestillinger og rykkerstyring mm. Netop det har vores kollegaer hos Officebot, automatiseret med flere af deres ’Kontorrobotter’.

ERP-systemet vil agere som en fælles database for alle i virksomheden, så hver enkelt afdeling ikke har sit eget system. Med et ERP-system kan I i langt højere grad kommunikere på tværs af afdelinger og virksomheden som helhed.

Uanset branche størrelse og type, så kan rigtig mange virksomheder have gavn af, at benytte et ERP system. Udbyttet vil selvsagt variere af faktorer som vi tidligere har nævnt, men generelt kan man forvente at:

–     At mindske og automatisere arbejdet i administrationen

–     At frigøre ressourcer i jeres medarbejder, ved at udfase deres manuelle arbejdsopgaver

–     At få en flere fleksibel arbejdsstruktur, som evt. ikke stopper når jeres medarbejdere har fri

–     Et forøget overblik over virksomhedens processer

–     Et forbedret samarbejde for de forskellige afdelinger i virksomheden

–    At forblive konkurrencedygtig på et stadig mere teknologisk præget marked

Inden man kaster sig hovedkulds ud i, at anskaffe sig et ERP-system, er der visse faldgrupper som man skal være på vagt overfor. Grundlæggende vil vi gøre opmærksom på, at et ERP system ikke er en vindende formular i sig selv. Så hav følgende i mente inden, I i jeres virksomhed anskaffer jer et.

 

Hvilke ulemper er der ved ERP systemer?

På trods af at der er rigtig mange fordele ved at anvende et ERP-system, så findes der også ulemper.

Datasikkerhed

Tidligere var sikkerhed en årsag til bekymring hos flere virksomheder. Men dette er ikke længere et problem i dag, særligt fordi løsningerne er blevet meget sikrere, hvilket gør, at man ikke skal frygte at man nemt kan blive hacket.

I dag er langt de fleste systemer cloud-baseret, hvilket også bidrager til at øge sikkerheden. Ikke kun sikkerhed mod hacker-angreb, men også i forhold til at miste virksomhedens vitale data grundet nedbrud på server.

I dag kan man både vælge løsninger, hvor man selv opbevarer sine data og løsninger, hvor dataene lagres på ERP-udbyderens servere.

Vedligeholdelse af et ERP-system

En mere udbredt ulempe ved at bruge ERP-systemer kan være, at det med tiden skal opgraderes, hvilket både kan være meget omkostningsfuldt og ikke mindst tidskrævende. Dette er dog et problem, som du selv kan minimere ved at vælge et ERP-system, som gør det nemt at implementere nye ændringer.

Sidst men ikke mindst skal man også huske på, at det tager tid at implementere et ERP-system internt i en virksomhed.

Start din gratis prøve i dag

Prøv Warehouze i 14 dage